Loading...
ظرف غذای سگ و گربه
ظرف غذای سگ و گربه ظرف غذای سگ و گربه ظرف غذای سگ و گربه ظرف غذای سگ و گربه ظرف غذای سگ و گربه ظرف غذای سگ و گربه
155,000تومان
دست ساز - پوب روسی - کاسه استیل - در سه طرح متفاوت

برای ثابت ماندن ظرف بر روی سطوح صاف مانند کف سرامیکی، از پایه های چسبنده لاستیکی استفاده شده است و ظرف استیل به راحتی جدا شده و قابل شستشو است .

هنگام سفارش در توضیح بنویسید کدام طرح را ارسال کنیم؟